VIZIUNEA ȘCOLII:

"Lumina nu se aprinde decât pentru cei ce văd, nu pentru orbi."

Mihai Eminescu

DESCĂRCARE CERERI NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

DESCĂRCARE CERERI NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI DE BURSĂ

DESCĂRCARE FIȘE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL, DE STAT

DESCĂRCARE CERERI ÎNSCRIERE "ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ" SAU "ȘANSA A DOUA"

Cererea va fi depusă și înregistrată la secretariatul unității de învățământ
Cerere pentru înscriere în Programul "Școală după școală"
Cerere pentru înscriere în Programul "A doua șansă"

DESCĂRCARE DOCUMENTE UTILE DIN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ


© Petcu Cristiana 2020 - Toate drepturile sunt rezervate